HoogenLaan
Weten welk pad te kiezen
Lees meer

Home


HoogenLaan is specialist in oplossingen voor duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement in de brede zin van het woord. HoogenLaan biedt praktisch ondersteuning, advies, begeleiding en een klankbord bij verzuim, ontslag en conflicten. Met veilige AVG proof software, snelle implementatie en inzicht in de behoefte van de klant en begrip voor alle partijen, zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Werkbalans en werkplezier horen immers voorop te staan.

Diensten


Familiemediation

Bemiddeling bij echtscheiding MFN geregistreerd

Lees meer
Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer

Lees meer
Casemanagement verzuimbegeleiding

Gecertificeerd casemanager CROV (Casemanager Regie op Verzuim)

Lees meer
Persoonlijke Coaching

Geregistreerd Effortless Coach

Lees meer
Interim HR Advies

Meer informatie in hoe wij HR Advies aanbieden.

Lees meer

Verzuimbegeleiding


Verzuimabonnement
 • Gezond werken
  • Communicatie op de werkvloer
  • Mediation (link naar kopje mediation)
 • Gezonde medewerkers
  • Coaching (link naar kopje coaching) van medewerkers, HR, leidinggevenden en executive coaching
 • Verzuimbeheersing door goed casemanagement
  • Digitale ziek/hersteld melding
  • Wet Verbetering Poortwachter en dossieropbouw
  • Gespreksvoering
  • Samenwerking met de bedrijfsarts
  • Begeleiding/kennisdeling door een inzetbaarheidscoach voor uw (HR) medewerker
  • Ondersteuning bij opstellen van verzuim/preventie beleid en conflict protocol
 • Verzuimmanagement door procesondersteuning
  • Verzuimmanagement door procesondersteuning
  • AVG proof verzuimsysteem
   • Streven naar een snelle en verantwoorde re integratie bij verzuim. Webbased systeem om het verzuim te volgen en de juiste stappen te zetten om de acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter goed en op tijd uit te kunnen voeren.
   • Management informatie om te sturen op verzuim en werkgever en werknemer te begeleiden.
   • Hiermee kan de schade zoveel mogelijk beperkt worden. Indien nodig kunnen we andere interventies doen, of externe hulp inschakelen.

Wat kunnen we bereiken:

 • Oplossing brengen
 • In beweging krijgen
 • Verhelderen en inzicht geven
 • Vinger op de zere plek
 • Focus verbreden, een ander perspectief
Casemanagement

We lossen samen met u de hoofdpijn dossiers op.

Casemanagement, dossierbeheer,interventies moeten integraal functioneren Providers, expertise en advies moeten erop aansluiten en geintegreerd worden. Inhoudelijke persoonlijke diepgaande expertise ontbreekt vaak.

Het bedrijfsresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door werknemers. Om het succes te kunnen behalen en blijven behalen is er soms extra ondersteuning en expertise nodig. Een persoonlijke en pragmatische manier van dienstverlening is dan gewenst om tot direct toepasbare en duurzame oplossingen te kunnen komen. Persoonlijk, professioneel, praktisch, puur en met plezier.

AVG proof verzuimsysteem

Wij bieden u betrouwbare en veilige verzuimsoftware om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te kunnen. Met ons softwarepakket als Cloud oplossing kunnen uw professionals elk vanuit hun rol eenvoudig en doelgericht bijdragen aan verzuimpreventie en re-integratie van uw werknemers. Om te kunnen sturen op resultaten beschikt het bovendien over krachtige business intelligence.

Wij bieden daarbij de marktleider binnen het segment van bedrijven met een interne arbodienst.

Taakgestuurd

Met de software worden binnen uw organisatie altijd de juiste taken, op het juiste moment door de juiste functionaris uitgevoerd, zodat u zeker weet dat er nooit een taak in het verzuimmanagement wordt gemist.

Dossier

Tevens bouwt u snel en veilig de verschillende dossiers op. Uw dossierstukken worden chronologisch en overzichtelijk opgeslagen en gekoppeld aan werknemersdossiers.

Inzicht

De Rapportages geven u altijd duidelijk inzicht in alle aspecten die voor uw verzuimmanagementbeleid van belang zijn.

Koppelingen

Door de hoogwaardige koppelingen heeft u altijd een naadloze integratie met uw HR-systeem.

Bewezen voordelen

De kracht ligt in de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit. HR-beleid en gezondheidsbeleid is mensenwerk en het werkt bij iedere organisatie weer net anders. Digitale dossiers zijn de basis en de software is gemakkelijk in te richten en uit te breiden.

Toonaangevende organisaties kiezen voor de software vanwege:

 • Inzicht in en grip of verzuim
 • Alle gegevens zijn betrouwbaar en veilig
 • Gebruiksvriendelijke software
 • Uitgebreide business intelligence en rapportages
 • Aanpasbare profielen en werkprocessen
 • Snelle en gedegen technische inrichting en implementatie
 • Beschikbaarheidsgarantie van 99,9%
 • Lage Total Cost of Ownership

Duurzame inzetbaarheid


Duurzame inzetbaarheid
Mediation

Een verzuimende medewerker kost 250 euro per dag. Daarnaast is er soms onenigheid of onduidelijkheid over de status of de rechtmatigheid van het verzuim. 25% van de medewerkers die zich ziek meldt doet dit vanwege een arbeidsconflict. HoogenLaan helpt bij het verhelderen hiervan, de juiste wet- en regelgeving toepassen en inhoudelijke begeleiding bieden om tot een snelle en duurzame oplossing te komen die recht doet aan alle partijen. Het goede gesprek aangaan EN ook met in elkaar in gesprek blijven is niet altijd vanzelfsprekend en in sommige situaties ook niet eenvoudig. Als hierbij een derde neutrale gesprekspartner aanwezig kan zijn die dit proces kan begeleiden, met inlevingsvermogen de juiste toon kan vinden en meedenkt, kan dit de vaart in het proces houden.

Een van de interventies hierin kan mediation zijn. Mediation kan eerder ingezet worden tijdens de re integratie. Er kan ook gekozen worden om niet ziek te melden bij conflict. Eerst beraad en time out van max 3 dagen.

Coaching

We lossen samen met u de hoofdpijn dossiers op.

Casemanagement, dossierbeheer,interventies moeten integraal functioneren Providers, expertise en advies moeten erop aansluiten en geintegreerd worden. Inhoudelijke persoonlijke diepgaande expertise ontbreekt vaak.

Het bedrijfsresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door werknemers. Om het succes te kunnen behalen en blijven behalen is er soms extra ondersteuning en expertise nodig. Een persoonlijke en pragmatische manier van dienstverlening is dan gewenst om tot direct toepasbare en duurzame oplossingen te kunnen komen. Persoonlijk, professioneel, praktisch, puur en met plezier.

HR Advies


Schrijven en implementeren van verzuimbeleid en protocol

We kunnen met u het volledige verzuimbeleid schrijven en daarna een gebruiksvriendelijk en eenvoudig protocol en u adviseren en ondersteunen bij het implementeren hiervan.

Conflict protocol

Veel organisaties hebben in basis een verzuimbeleid, maar vaak ontbreekt een conflict protocol. Terwijl het, juist in het (hopelijk) sporadische geval dat zich een conflict aandient, al dan niet voortkomend uit een verzuimsituatie, een hoop tijd, energie en frustratie scheelt als er een handzaam protocol ligt waardoor de ongewenste situatie sneller en helder opgelost kan worden.

Begeleiding reïntegratie 2e spoor

Mocht het geval zich voordoen dat een medewerk(st)er al langere tijd verzuimt en terugkeer in de huidige functie niet haalbaar is (binnen 104 weken ziekte), dan zal het UWV u vragen een 2e spoor traject te starten. Wij hebben hiertoe de expertise in huis.

Vul het contactformulier in voor meer informatie

Over mij


Netwerk

Gecertificeerde casemanagers

Gecertificeerde coaches

Mijn aanpak


Welk pad het ook is, dat even onvindbaar is geworden, mijn overtuiging is dat het (terug) vinden altijd lukt en soms betekent dat net even wat verder willen kijken.

Ik werk vanuit mijn kantoor in Zoetermeer en in de buurt van Amstelveen.

Contact